Information

Kiropraktik är ett av de större primärvårdsyrkena i världen och många länder inkluderar behandlingsformen i det  allmäna sjukvårdssystemet.  En legitimerad kiropraktor undersöker och behandlar besvär i muskulatur, leder och även påverkan på nervsystemet med  hjälp av sin kunskap och sina händer men viss hjälp av apparatur kan förekomma.  

I ryggraden och i andra leder och dess muskulatur kan det uppstå spänningar, "låsningar" men även andra funktionstörningar som  överrörlighet och slitage. Detta kan ge besvär antingen lokalt eller genom påverkan av andra kroppsdelar. 

Problemen som en kiropraktor arbetar med visar sig oftast som smärta och värk,  men kan även ge upphov till exempelvis yrsel,  balansproblem,  domningar , svaghet och trötthet.  Det är då vi använder vår utbildning och erfarenhet  till att utvärdera patienten.  Förståelsen av själva problematiken är av yttersta vikt för ett gott omhändertagande och detta hanterar vi med mångårig erfarenhet.      

Leg. Kir. Jonas Persmark

Undersökningen

Som ny patient genomgår du ett inledande samtal.

Exempel på frågor vi ställer är:

  • Kan du beskriva dina besvär?
  • Hur länge har du haft dessa besvär?
  • När förvärras dina besvär?
  • Vilka tidigare behandlingar har du genomgått?
  • Har, eller har du haft, något annat sjukdomstillstånd?

Sedan utförs en kiropraktisk funktionsundersökning med syfte att komma fram till bästa behandlingsförslag. Några patienter remitteras vidare till specialistläkare för vidare utredning.

Behandlingen

Kiropraktisk behandling innebär en precis justering – en töjning med en lätt stöt. Ofta innebär det även uppmjukning av kringliggande mjukvävnad med massage, trigger punkt behandling och stretchteknik.

Även ergonomisk rådgivning och övningsprogram utgör viktiga delar i behandlingen.

Rehabilitering

Viktigast i övningsprogrammet är att det utförs kontinuerligt på ett sätt som inte är smärtsamt men som stadigt ökar din funktionsnivå vad det gäller koordination, uthållighet, flexibilitet och styrka.

Se Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisations länk nedan:

www.lkr.se